Waarom een erkend bedrijf?

                

De branchevereniging Het Sfeerverwarmingsgilde heeft, om consumenten zekerheid te bieden dat een bedrijf over de juiste kennis en kunde beschikt om haarden en kachels op een goede en veilige manier te installeren, enkele jaren geleden het initiatief genomen voor een officiële erkenningsregeling voor bedrijven die haarden en kachels installeren en onderhouden.

Aan zo'n erkenning kunnen de betere bedrijven met vakbekwaam personeel worden herkend, waarbij u zeker weet dat u met een deskundig en goed geoutilleerd bedrijf te maken heeft.

Voor het afgeven van deze erkenningen is de onafhankelijke Stichting Erkenningsregelingen voor Installateurs van Sfeerverwarming - kortweg Stichting EVIS - opgericht.
Elk jaar opnieuw worden alle erkende bedrijven door deze stichting beoordeeld of zij nog aan de strenge eisen voor erkenning voldoen. Maar ook tussentijds worden de door erkende bedrijven uitgevoerde of nog in aanbouw zijnde projecten steekproefsgewijze door speciaal opgeleide inspecteurs beoordeeld.

Een haard of kachel koop je niet elke dag.

En als consument wil je dan natuurlijk wel graag weten met wie je daarvoor in zee gaat.
In heel Nederland zijn inmiddels bedrijven actief die het predicaat "Erkend bedrijf" van de Stichting EVIS mogen voeren.

Via de button "Kies een erkend bedrijf" vindt u - per provincie - een lijst met deze bedrijven.
U kunt dan tevens zien of de verleende erkenning geldt voor houtgestookte-, gasgestookte-, of biomassa-gestookte toestellen.
Voor uw gemak zijn ook de telefoonnummers, e-mail en de openingstijden vermeld.